home nieuws binnenland Zwarte Hond presenteert visie op Delfzijl

Zwarte Hond presenteert visie op Delfzijl


23-10-2007 - 10:29
Delfzijl staat niet direct bekend om de economische welvaart of de mooie architectuur. In de Ontwikkelingsvisie Centrum Delfzijl typeert de gemeente het noordelijk gelegen havenplaatsje als ‘..rommelig, slecht onderhouden, nauwelijks mooie gebouwen, te weinig te doen en te beleven.’ De ontwikkeling van het Maritiem Kwartier moet daar verandering in brengen.

Hoewel de ligging van het centrum direct aan de zeehaven volop mogelijkheden biedt, is daar tot op heden niets mee gedaan. Recreatie, toerisme, woningbouw, allemaal factoren die van Delfzijl een levendig en aantrekkelijk havenstadje zouden maken - ware het niet dat de zee van het centrum wordt afgescheiden door de zeedijk, een blinde muur die alle interactie met de haven verhindert. En dat gebrek aan interactie met de haven en de zee is precies waar De Zwarte Hond op inspeelt met de recent gepresenteerde stedenbouwkundige visie voor het Maritiem Kwartier Delfzijl


Ook in de Ontwikkelingsvisie centrum Delfzijl 2006 – 2020, ‘Het Hart bij de Haven’ wordt ingezet op de ontwikkeling van het havengebied om heel Delfzijl een impuls te geven. De visie van De Zwarte Hond sluit hier nauw op aan. 
De ruimtelijke problemen zijn duidelijk: behalve de zeedijk vormen een drukke doorgaande weg, die de ‘waterdriehoek’ moeilijk bereikbaar maakt, en de afgesloten sluis van het Eemskanaal een barrière voor de ontwikkeling. De afgesloten sluis heeft de route van de pleziervaart weggeleid van het centrum van Delfzijl.

In de visie van de Zwarte Hond worden ook kansen gesignaleerd voor het havengebied. De vrijetijdsfunctie van de haven kan versterkt worden, de zeedijk kan worden benut als langgerekt parkgebied en doorgaande fiets- en wandelroute en de afgesloten ‘waterdriehoek’ kan worden omgevormd tot stadspark, een faciliteit die tot op heden ontbreekt in Delfzijl. 

In het gehele gebied liggen kansen voor horeca, detailhandel en speciaal op het water gerichte woningbouw. Een publiekstrekker zoals bijvoorbeeld een Scheepvaartmuseum zou bovendien de toeristische waarde van het gebied vergroten. Ook het Eemsmondgebouw en de toekomstige Zeevaartschool, die er vlak naast komt, worden gezien als belangrijke karaktergevers aan het Maritiem Kwartier.

De Zwarte Hond heeft gewaarschuwd dat de omvorming van het havengebied een 'complexe en langdurige operatie' wordt. Het nu voorliggende plan is slechts de eerste stap. Daarna moet een stedenbouwkundig plan gemaakt worden, waarin staat wat waar gebouwd kan worden en moet de planvorming juridisch worden vastgelegd. 

Wanneer de plannen voor het maritiem kwartier concreet zullen zijn en wanneer de uitvoering van start gaat, is dan ook nog niet bekend. Maar dat Delfzijl werkt aan een beter imago, staat in elk geval vast.
bron: gemeente Delfzijl, beelden gemeente Delfzijl

Trefwoord toevoegen
Reacties
 


 
PartnersVolledige site Mobiele site
Volg ons op
© 2001-2017 Architectenweb BV   voorwaarden | disclaimer | sitemap