privacy


20-2-2004 - 18:01
Datum : 11 mei 2002
Versie : 1.0

[ Privacy Statement Architectenweb ]
[ Gebruikers informatie ]
[ Gebruikers registratie ]
[ Links ]
[ Cookies ]
[ Vragen ]Privacy Statement Architectenweb
Architectenweb beschermt de privacy van haar gebruikers. Alle privacy gevoelige informatie, die aan ons wordt verstrekt valt onder dit Privacy Statement. Architectenweb spant zich naar alle redelijkheid in deze informatie vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden, zoals omschreven in het onderstaande Privacy Statement.Gebruikers informatie
Van alle bezoekers aan de website van Architectenweb worden algemene gegevens bijgehouden, zoals de gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina’s van de website of onze diensten. Het doel ervan is om de inrichting van onze website te optimaliseren. In de regel zijn deze gegevens niet tot een persoon te herleiden.
Wanneer u wilt reageren op een vacature geplaatst op onze site of gevonden wilt worden door een werkgever die klant is van Architectenweb, zullen wij uiteraard CV gegevens van u vragen. In beide gevallen kiest u er zelf voor of en, zo ja welke, CV gegevens u wilt delen met de desbetreffende werkgever. Deze gegevens zullen dan bekend zijn bij zowel deze betreffende werkgever als bij Architectenweb. Iedere werkgever die klant is van architectenweb.nl is gehouden aan onze algemene voorwaarden, waarin onder andere staat dat zij uw privacy moeten respecteren.Gebruikers registratie
Voor het verlenen van enkele diensten zoals de nieuwsbrief heeft Architectenweb een aantal persoonsgebonden gegevens nodig, zoals naam en e-mail adres. Deze gegevens zijn nodig om de gebruiker te registreren en te kunnen bereiken indien dat nodig mocht zijn. De gebruiker wordt bij het invullen van de benodigde gegevens de keuze gelaten of hij/zij door architectenweb geïnformeerd wil worden. Ingevulde gegevens of gemaakte keuzes kunnen altijd door de gebruiker aangepast worden. Het doel van deze gegevens is om het gebruik van onze site zo prettig mogelijk te maken. Architectenweb kan in voorkomende gevallen de gegevens van geregistreerde gebruikers aan derden verstrekken.
Een geregistreerde gebruiker kan en mag zich verzetten tegen de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens. Een geregistreerde gebruiker kan op ieder moment besluiten de gevraagde dienstverlening te beëindigen. Indien een geregistreerde gebruiker al zijn of haar persoonlijke gegevens uit de database wenst te verwijderen, dient een daartoe strekkende vraag per e-mail bericht gestuurd te worden naar: info@architectenweb.nlLinks
Onze website bevat links naar de websites van derden. Architectenweb heeft geen invloed op en is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacy wetgeving van onze partners of van andere partijen.
Architectenweb behoudt zich het recht voor het Privacy Statement aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.Cookies
Architectenweb maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die een browser op de harde schijf plaatst. Met behulp van een cookie kan onze website herkennen wanneer een bezoeker weer langskomt. Cookies geven de mogelijkheid om te profiteren van de voordelen van de persoonlijk instellingen (zoals gebruikersnamen, wachtwoorden en voorkeursinstellingen), waardoor het gebruik van de diensten van Architectenweb verbeterd wordt. De browser kan worden ingesteld om cookies te weigeren. Dit zal echter een negatief effect hebben op het gebruik van de site van architectenweb.nlVragen
Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, stuur een e-mail naar info@architectenweb.nl met vermelding van 'privacy'.

Trefwoord toevoegen
Reacties
 

Volg Ons Op
Schrijf u in op onze wekelijkse nieuwsbrief


 
PartnersVolledige site Mobiele site
Volg ons op
© 2001-2016 Architectenweb BV   voorwaarden | privacy | sitemap