home nieuws binnenland ‘Landschap Flevoland leger dan bedoeld’

‘Landschap Flevoland leger dan bedoeld’


18-5-2010 - 15:03
Het landschap van de provincie Flevoland is leger dan ooit de bedoeling was. Het ontbreekt aan blauwe en groene ‘dooradering’, wat ten koste gaat van de uitstraling en biodiversiteit. Dat blijkt uit een rapport van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC).

Volgens de VNC wordt algemeen verondersteld dat de landschappelijke leegte van Flevoland zo bedoeld is al nu het geval is. Niets is minder waar, stelt de organisatie.

“In het oorspronkelijke ontwerp van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders werd het fruitgebied grenzend aan het IJsselmeer op de perceelsranden voorzien van elzensingels. De aanplant van deze singels is niet volgens plan uitgevoerd of inmiddels alweer verdwenen”, staat in het rapport.

“Er is dus bij lange na geen sprake van de minimaal vereiste norm van vijf procent dooradering waardoor flora en fauna zich er nauwelijks of niet kunnen vestigen. Alleen sommige lijnvormige beplanting, met erfbeplanting als verdikking daaraan aangehaakt, kan als blauw-groene dooradering beschouwd worden.”

Het ontbreekt verder aan de landschappelijke beplanting langs wegen en waterlopen, die in de op de tekentafel ontstane provincie waren voorzien. Volgens de VNC is men nooit verder gekomen dan een experiment in twee gebieden. Uiteindelijk stierven beide proeven een zachte dood, schrijft de Vereniging.

Het rapport maakt deel uit van het project Nederland van de Kaart, waarbij de VNC in kaart wil brengen hoe ‘mooi’ het landschap van de Nederlandse provincies is. Dit doet de organisatie volgens vier meetbare ‘en dus onafhankelijke’ criteria.

Volgens de VNC is ruim een zesde van Flevoland mooi. “Bij mooi zijn nu ingedeeld de grote bos- en natuurgebieden, de EHS-verbindingzones en de robuuste waterlopen wanneer deze ruimte bieden aan oeverbegroeiing en lineaire beplantingen met kruiden, struik- en boombegroeiing.”

De VNC wilde het rapport vandaag aanbieden aan de provincie, maar die weigert het in ontvangst te nemen. In haar ogen klopt het onderzoek niet, meldt Omroep Flevoland.

Inmiddels heeft de VNC de ‘mooiheid’ van vier provincies online in kaart gebracht. Half juni verwacht de organisatie de landschappelijke staat in geheel Nederland te kunnen presenteren.

Gerelateerde artikelen
15-10-2009 14:09:22
Bestuurders uit de noordelijke Randstad luiden de noodklok over de toekomst van de ambitieuze plannnen om Almere...
1-10-2009 9:20:43
Het gaat niet goed met het oer-Hollandse landschap. Vele markante plekken zijn in verval. Dit komt door geldgebr...
7-9-2009 9:20:46
Meer mogelijkheden voor kleinschalige recreatiemogelijkheden en bebouwing op het water. Dat is een greep uit de ...
5-2-2009 9:56:26
De gemeenten Noordoostpolder, Lemsterland en Steenwijkerland willen in hun gedeelde grensgebied een randmeer aan...
11-4-2007 15:56:19
11 apr 2007 - Als het Rijk de komende decennia miljarden investeert in het Nederlandse landschap, verdient dat z...


Reacties
 


 
PartnersVolledige site Mobiele site
Volg ons op
© 2001-2017 Architectenweb BV   voorwaarden | disclaimer | sitemap