home nieuws binnenland Concepten Zeeuws-Vlaanderen gepresenteerd

Concepten Zeeuws-Vlaanderen gepresenteerd


21-11-2011 - 16:38
Drie ontwerpteams hebben concepten ontwikkeld om de problemen in Zeeuws-Vlaanderen aan te pakken. Is bijvoorbeeld een nieuwe ‘light rail’-verbinding met Vlaanderen een idee om de economie van Zeeuws-Vlaanderen te stimuleren?

De drie teams, bestaande uit landschapsarchitecten (team LINT), stedenbouwkundigen (team Urban Synergy) en architecten (team Hans Teerds/XML), probeerden oplossingen te bedenken voor enkele problemen in Zeeuws-Vlaanderen. Dit zijn onder meer de gevolgen van klimaatverandering voor de waterstand in de Westerschelde en de hoogte van de dijken, de ontpoldering van de Hedwigepolder, en de krimp van de bevolking en economie in Zeeuws-Vlaanderen.

De ontwerpen werden gemaakt in het ontwerpatelier ‘Met het oog op morgen’ als deel van de manifestatie de Groene Golflengte. Het project is een initiatief van de Rijksadviseur voor het landschap en PBL.

Verbinding met Vlaanderen
De problemen rond de economische krimp in Zeeuws-Vlaanderen kunnen volgens de architecten van het team van Hans Teerds/XML opgelost worden door de grens met Vlaanderen in het gebied te ‘openen’. Dat wil zeggen, dat Zeeuws-Vlaanderen profiteert van de economische groei in Vlaanderen.

Het team bedacht de aanleg van een nieuwe buitengaatse haven aan de westzijde van Terneuzen. Dwars door deze nieuwe haven loopt een natuurzone, die een oude kreekrug in het landschap verbindt met de Westerschelde. Ook kan een nieuwe ‘light rail’-verbinding worden aangelegd om de steden in Vlaanderen te verbinden met de kust en natuurgebieden van de Westerschelde.

De opgave voor Zeeuws-Vlaanderen is volgens de architecten om verstedelijking, landschappelijke kwaliteit, recreatie en ecologie te combineren, waarbij deze aspecten afzonderlijk versterkt worden.

Spuisluis
Door kustversterking vanwege het stijgen van de zeespiegel komen de meeste dorpen langs de Westerschelde achter een berg zand te liggen. Hierdoor is er geen contact meer tussen het dorp en het water. Het landschapsarchitectenteam van LINT bedachten dat de Spuisluizen ingezet kunnen worden om het contact opnieuw te leggen. Zo kunnen de bassins van de sluizen gebruikt worden voor nieuwe woonmilieus, recreatie en aquateelt.

Verzilting

Het team van Urban Synergy ging in op de problematiek rond het in stand houden van het huidige zoetwateraanbod in een steeds verder verziltende en droge omgeving. Het team van Urban Synergy ontwierp daarom een productielandschap dat op basis van de huidige landschappelijke karakteristieken en elementen is vormgegeven.

Door middel van dijken en kreekruggen worden bassins gevormd die kunnen dienen als ‘natte landbouwgrond’. In dit soort landschappen kunnen onder andere typisch Zeeuwse producten als groene asperges en spelt worden geteeld. Ook kan gevist worden naar mossels, kokkels en tong.

Trefwoord toevoegen
Reacties
 


 
PartnersVolledige site Mobiele site
Volg ons op
© 2001-2017 Architectenweb BV   voorwaarden | disclaimer | sitemap