home nieuws binnenland Kwaliteit leefomgeving flink verbeterd

Kwaliteit leefomgeving flink verbeterd


24-9-2012 - 11:02
De kwaliteit van de directe leefomgeving is flink verbeterd sinds 1990. Anderzijds moet de regering zich voor de komende decennia inzetten om mondiale problemen het hoofd te bieden. Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een maandag gepresenteerd rapport.

De kwaliteit van lucht, water en bodem is behoorlijk verbeterd en de achteruitgang van de biodiversiteit is afgeremd, stelt het PBL tevreden vast.

De komende jaren moet de overheid zich inzetten om de klimaatverandering tegen te gaan en de biodiversiteit wereldwijd te behouden. Daarvoor moeten de manieren van consumeren en produceren veranderen, zodat vervuiling vermindert. Daarbij zal de overheid af en toe impopulaire maatregelen moeten nemen, zoals weggebruikers extra laten betalen voor het gebruik van het wegennet.

Zo zou de overheid volgens het PBL een duidelijk visie op energie en voedsel moeten maken, zodat bedrijven vertrouwen genoeg hebben om te investeren. Door extra geld te vragen voor mobiliteit en bijvoorbeeld watergebruik in de landbouw, moet vervuiling teruggedrongen worden.

Ook zou er vanuit de landelijke overheid meer met regionale overheden samengewerkt moeten worden, omdat daar de expertise is voor regionale problemen. Anderzijds moet er internationaal worden gesproken over gezamenlijke duurzaamheidseisen en emissierechten. Zo kan de uitstoot van CO2 teruggedrongen worden en kunnen fossiele brandstoffen internationaal vervangen worden door groene alternatieven. 

'Herijking'
Het Wereld Natuur Fonds (WNF) zegt de aanbevelingen van het Planbureau voor de Leefomgeving als een 'herijking van het rijksbeleid' te zien. "Dit rapport laat zien dat een nieuw kabinet niet anders kan dan de groene ambities flink opschroeven'', aldus Johan van de Gronden, directeur van het WNF. 

"Wij hebben samen de sleutel in handen voor een florerende groene economie en een schone energietoekomst. Verduurzaming is al lang geen idealisme meer, maar big business in een tijd van toenemende grondstoffenschaarste en stijgende prijzen van fossiele brandstoffen. Links- of rechtsom: de toekomst van Nederland Handelsland is groen."
bron: ANP


Gerelateerde artikelen
18-9-2012 15:36:20
Het ministerie van Binnenlandse Zaken moet volgend jaar vooral zien de woningmarkt weer een beetje op orde te kr...
16-8-2012 11:56:18
In tegenstelling tot wat veel mensen denken, loopt Nederland niet voorop met het vergroenen van de economie.
6-2-2012 14:06:51
De gemeente Amstelveen heeft een subsidie van vijf miljoen euro gekregen om het studententerrein Uilenstede onde...
15-9-2011 15:35:31
Energiecentrales en ziekenhuizen moeten alleen worden gebouwd op de plekken in Nederland, waar de kans op overst...
1-8-2011 10:37:14
Anders dan verwacht heeft de economische crisis nauwelijks geleid tot een verslechtering van de leefbaarheid in ...
21-9-2010 15:34:47
De overheid steekt volgend jaar 6,5 miljoen euro in 25 projecten die 'de identiteit van een gebied versterken'. ...
14-9-2010 15:52:40
Om de klimaatverandering, afnemende biodiversiteit en de slechter wordende bereikbaarheid in de leefomgeving het...
31-8-2010 9:48:51
In steden waar de afgelopen jaren geheel nieuwe wijken zijn gebouwd, is de scheiding tussen arme en rijke inwone...
31-5-2010 11:20:54
85 procent van de Nederlanders is blij met de buurt waarin hij of zij woont. Daarmee zijn Nederlanders het geluk...
14-5-2010 16:48:11
Er is een betere samenwerking vereist tussen de verschillende ministeries en de lagere overheden op het gebied v...
26-4-2010 15:12:50
Een veilige en aantrekkelijke leefomgeving zou mensen kunnen stimuleren om meer te bewegen. Dat staat in een adv...


Reacties
 


 
PartnersVolledige site Mobiele site
Volg ons op
© 2001-2017 Architectenweb BV   voorwaarden | disclaimer | sitemap