dit artikel maakt onderdeel uit van dossier(s)
 
openbare gebouwen

home projectengids atelier PRO architekten (Project) - Gemeentehuis Bronckhorst inclusief interieur

Gemeentehuis Bronckhorst inclusief interieur, Bronkhorst


14-1-2009
Op 1 januari 2005 zijn vijf kleine gemeenten, ca een veertigtal dorpen, in de Gelderse Achterhoek samengevoegd en omgedoopt tot één gemeente met de naam Bronckhorst. Atelier PRO ontwierp het nieuwe gemeentehuis inclusief interieur. Het is een licht, open en transparant gemeentehuis met daarin een duurzame variant van Het Nieuwe Werken. Het omringende unieke Gelderse landschap bood inspiratie voor de architectonische vormentaal.

De gemeente Bronckhorst omvat een veertigtal dorpen en buurtschappen en is een van de grootste plattelandsgemeenten van Nederland. Voor deze bijna 40.000 inwoners tellende gemeente ontwierp atelier PRO een gemeentehuis dat de nieuwe bestuurlijke eenheid overtuigend en elegant symboliseert.
Het landschap van de Achterhoek is zacht glooiend. Beken wateren af op de Oude en Gelderse IJssel. Boomgroepen en hagen zomen de vergezichten af. De agrarische verkavelingen zijn juist hoekig en volgen geknikte rechte lijnen. Op deze verschijningsvormen is subtiel gereageerd in het ontwerp van het gemeentehuis. De ambtenaren doen er hun werk, de gemeenteraad neemt er besluiten en burgers worden er bediend. En dat alles liefst op een overzichtelijke en zo transparant mogelijke wijze!
Op een puntvormig terrein tussen de Elderinkweg en een beekje nabij de doorgaande Rondweg langs het dorp Hengelo zijn twee licht naar buiten geknikte kantoorvleugels naast elkaar gelegd. De vleugels zijn ongelijk van hoogte en de daken lopen flauw hellend op. In het midden van de vleugels zijn aan de binnenzijden openingen aangebracht: één hoge voor de raadszaal en een lage voor de publieksbalies. Vanaf de Rondweg zien voorbijgangers het grote raam van de raadszaal. Omgekeerd vergaderen raadsleden met zicht op het kerktorentje van Hengelo. Op deze manier is er in het hart van het gemeentehuis doorzicht naar de vier windstreken, waar eerbiedwaardige boomgroepen en monumentale boerderijen liggen. Tegelijk is er in de middengang beschutting onder een voor lichtinval losgehouden dakvlak, tussen hoog opgaande zijmuren van geelwitte baksteen en op een kopshouten vloer.
Bronckhorst heeft een extreem energiezuinig gemeentehuis gekregen. Met de principes van passief bouwen is het met dit ontwerp mogelijk gebleken een EPQ van 0,36 te halen. Dit betekent een energiegebruik van slechts zesendertig procent ten opzichte van de norm volgens het bouwbesluit. De principes van het passief bouwen worden toegepast met gezond verstand. De ventilatie is CO2 gestuurd en gaat nooit verder terug dan tot éénderde van het minimum. Voor zover bekend is dit in Nederland nog niet gerealiseerd. Het gebouw heeft het hoogsthaalbare Green Calc A+ Label. Een sprekend voorbeeld van een ingreep ten behoeve van het passief bouwen zijn de luiken rondom het gebouw. De luiken zijn bedoeld om een teveel aan zonnewarmte buiten te houden waardoor het gebouw overdag niet te zeer opwarmt, maar vernieuwend is dat zij ’s nachts kunnen sluiten en zo de warmte binnen het gebouw vasthouden. De 280 isolerende luiken zijn door de kunstenaar Jaap Drupsteen van een reliëf voorzien. Het gemeentehuis van Bronckhorst is voor de veertig dorpen en buurtschappen een kalm, ingetogen verblijf geworden dat een waardige plaats inneemt in het prachtige landschap van de Achterhoek.

Prijzen en nominaties:
Nominatie Bouwpluim 2010
Green Good Design Award 2010
Nominatie BNA Gebouw van het Jaar 2010
Nominatie Contractworld award 2010
Nominatie Architectuur Prijs Achterhoek 2010

(fotografie: Petra Appelhof en Arjen Schmitz)
geen trefwoorden suggest

Trefwoord toevoegen 
architect atelier PRO architekten (www.atelierpro.nl)
opdrachtgever Gemeente Bronckhorst
jaar van realisatie 2010 [ meer ]
provincie, plaats Gelderland [ meer ], Bronkhorst
projectsoort(en) overheid [ meer ], openbare ruimten [ meer ], overheid/educatie [ meer ]
project architecten Christina  Kaiser, Dorte Kristensen
projectteam Ido de Boer
Johan  Hendriks
Priet  Jokhan
Eline  Keus (Stedenbouwkundige)
John Koks
Ronald  Peters (projectleider)
Chiara  Poggi
André Sarelse
Tamara van Spronsen (interieurarchitect)
Paul Verhaar
Paul Vlaar
Robert Witteman
oppervlakte 7573m2
bouwmanagement Ernstjan Cornelis, Ronald Peters (atelier PRO)
aannemer Bam Utiliteitsbouw Arnhem
wwwpagina architectenweb.nl/p10987
Meer projecten
atelier PRO architekten
Thickthorn Resid...
atelier PRO architekten
Koepoortlocatie
atelier PRO architekten
Villa Strating
atelier PRO architekten
Wonen in Weelde
atelier PRO architekten
Zorgcentrum Sche...
atelier PRO architekten
Housing Lakenham
atelier PRO architekten
Woningen Groeseind
atelier PRO architekten
Arendsdorp
atelier PRO architekten
Woningen Malburgen
atelier PRO architekten
Zuiderduinen
atelier PRO architekten
D&B VERNIEUWBOUW...
atelier PRO architekten
VERBOUWING EN NI...
 

Project Belicht
Conclusion, Heerlen
Conclusion, Heerlen
The Network Kitchen, Amsterdam
The Network Kitchen, Amsterdam
Bioscoop Pathé, Zwolle
Bioscoop Pathé, Zwolle
Bibliotheek Workum
Bibliotheek Workum
Assa Abloy, Apeldoorn
Assa Abloy, Apeldoorn
Licht Budget, Almere
Licht Budget, Almere
Woonhuis Enschede
Woonhuis Enschede
Morspoort parkeergarage, Leiden
Morspoort parkeergarage, Leide...
Aanmelden
Product & Project
Aanmelden
 
PartnersVolledige site Mobiele site
Volg ons op
© 2001-2017 Architectenweb BV   voorwaarden | disclaimer | sitemap