home projectengids atelier PRO architekten (Project) - MFA & GGZ Zeeheldenbuurt

MFA & GGZ Zeeheldenbuurt, Tilburg


20-10-2009
Tilburg is in grootte de zesde stad van Nederland. Schapendorpen groeiden in de loop der eeuwen aaneen tot een aanzienlijke wolstad, die zich de laatste decennia ontpopte tot een moderne universiteit- en industriestad. Bij deze transformatie hoort een revitalisering van verouderde woonbuurten, waaronder de Zeeheldenbuurt. Het bureau De Zwarte Hond maakte hiervoor een stedenbouwkundig plan, dat voorziet in het scheppen van gevarieerde woonmilieus rond een nieuw hart, pal naast de vertrouwde kerk. Om dit hart betekenis te geven is er een door Atelier PRO ontworpen Multifunctionele Accommodatie (MFA) aan toegevoegd en is het stratenpatroon ter plaatse verbreed tot een brink.

De Multifunctionele Accommodatie vormt met de kerk, de naastgelegen pastorie en het voormalige zusterhuis een stedenbouwkundig en functioneel geheel. De belangrijkste buurtwegen komen erop uit en even zo vele zichtlijnen zetten het in de kijker. De Accommodatie is L-vormig en samen met het zusterhuis en een muur omsluit ze een groene hof. Deze is weliswaar omsloten, maar doorzichten en grote openingen tussen de gebouwen, ware reuzevensters, bieden vanbuiten spannende doorkijkjes naar de achterliggende groene speeltuin. Op vele manieren kan het spel van zien en gezien worden er zo gespeeld worden.
Er stond nogal wat op het programma van de MFA: een zeer compleet wijkcentrum, peuterzaal, een basisschool met dertien klassen, woningen en voorzieningen voor mensen met een beperking bij het wonen, werken en vrijetijdsbesteding en zelfs een psychiatrisch gezondheidscentrum (GGZ). Dit hele scala aan functies is in het gebouw gerangschikt als in een dorp, waar ieder zijn weg weet te vinden naar de eigen stek en onderwijl allerlei mededorpsbewoners tegenkomt.

Architectonisch is de combinatie van zelfstandige functies en gemeenschappelijkheid vormgegeven door het gebouw vanbinnen en vanbuiten uit te hollen en ‘aan te vreten’ en door vervolgens deze witte holten en inkepingen te verbinden met een vernuftig gangen- en trappenstelsel. Hierdoor wemelt de MFA van onvermoede ruimtelijke hoeken en gaten. De binnenkomer is de totaal transparante foyer bij de hoofdingang: hier betreedt men een openbaar binnenplein. Vanhier lopen ‘straten’ en ‘stegen’ naar links en rechtdoor, naar boven en naar beneden richting eigen plek. Gangen gaan over in bredere ruimten en versmallen of verhogen zich dan weer. Bruggen verbinden verschillende functies: de gebruikers zijn nooit alleen op weg, maar ieder heeft wel een eigen bestemming. Onderweg ondervinden de voetgangers een door het zijlicht en uitzicht belichte ruimtelijkheid, die een weldaad is voor de ziel.

(fotografie: Petra Appelhof)
geen trefwoorden suggest

Trefwoord toevoegen 
architect atelier PRO architekten (www.atelierpro.nl)
opdrachtgever Gemeente Tilburg en TIWOS (Tilburgse Woonstichting)
jaar van realisatie 2009 [ meer ]
provincie, plaats Noord-Brabant [ meer ], Tilburg
projectsoort(en) educatie [ meer ]
project architecten Dorte Kristensen, Lisette  Plouvier, Pascale  Leistra
projectteam Marjon Main Roetgerink 
Eelko Bemener (projectleider)
Dirk de Knegt
Henry Schutte
Nico  Schwering
André  van  Veen
Robert Witteman
oppervlakte 9000m2
bouwkosten € 9.356.890
wwwpagina architectenweb.nl/p12896
Meer projecten
atelier PRO architekten
Thickthorn Resid...
atelier PRO architekten
Koepoortlocatie
atelier PRO architekten
Villa Strating
atelier PRO architekten
Wonen in Weelde
atelier PRO architekten
Zorgcentrum Sche...
atelier PRO architekten
Housing Lakenham
atelier PRO architekten
Woningen Groeseind
atelier PRO architekten
Arendsdorp
atelier PRO architekten
Woningen Malburgen
atelier PRO architekten
Zuiderduinen
atelier PRO architekten
D&B VERNIEUWBOUW...
atelier PRO architekten
VERBOUWING EN NI...
 

Project Belicht
Woonhuis Enschede
Woonhuis Enschede
Conclusion, Heerlen
Conclusion, Heerlen
Bibliotheek Workum
Bibliotheek Workum
Bioscoop Pathé, Zwolle
Bioscoop Pathé, Zwolle
Morspoort parkeergarage, Leiden
Morspoort parkeergarage, Leide...
Licht Budget, Almere
Licht Budget, Almere
Assa Abloy, Apeldoorn
Assa Abloy, Apeldoorn
The Network Kitchen, Amsterdam
The Network Kitchen, Amsterdam
Aanmelden
Product & Project
Aanmelden
 
PartnersVolledige site Mobiele site
Volg ons op
© 2001-2017 Architectenweb BV   voorwaarden | disclaimer | sitemap